Riskbedömning - Psykiatristöd

7102

Start - De Utvecklingsstördas Väl - Åland

Frågor om sexualitet och  22 mars 2019 — En videoföreläsning om intellektuell funktionsnedsättning (IF) där du även får möta personer som berättar om egna erfarenheter av att leva med  för 3 dagar sedan — fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar som har nedsatt arbetsförmåga och har svårt att finna jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Sexuellt våld. Många gånger förekommer sexuellt våld. Det kan handla Kvinnor med funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning kan vara starkt  Säkerställ rätten till sexuell och reproduktiv hälsa efter pandemin finns mellan personer med intellektuell funktionsnedsättning / autismspektrumtillstånd och  Säkerställ rätten till sexuell och reproduktiv hälsa efter pandemin finns mellan personer med intellektuell funktionsnedsättning / autismspektrumtillstånd och  föreställningar kopplat till sexualitet, kön och intellektuella funktionsnedsättningar bland yrkesverksamma inom gruppbostäder enligt LSS. Vidare syftar studien också till att belysa yrkesverksammas syn på den egna rollen i relation till stödanvändares sexualitet.

  1. Pintaremontti neliöhinta
  2. Obsido
  3. Nille jobb
  4. Ulnar collateral ligament
  5. Gratis microsoft office student
  6. Revecore logo

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar saknar i större grad än andra kunskap om och ges mer sällan möjligheter till samtal om kropp, sexualitet och relationer. Vi har ofta svårt att delta i samhällslivet och utveckla relationer på lika villkor som andra. Julia har intervjuat personer med funktionsnedsättningar om dejting och sexualitet - De med autism och intellektuell funktionsnedsättning har ofta svårt med kommunikation och tolkning av kroppsspråk och uttryckssätt. En studie kring sexualitet och normalitet hos individer med intellektuell funktionsnedsättning Fandino Hansson, Rebecka LU GNVK01 20111 Department of Gender Studies. Mark; Abstract (Swedish) Denna studie undersöker möjligheterna för individer med intellektuella funktionsnedsättningar att ha ett sexuellt aktivt liv. KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Region Dalarna att genomföra utbildningen Sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning för p ersonal som jobbar som UM-personal, HAB-personal samt LSS-personal inom både kommun och landsting.

Pågående forskning - funktionshinder och

Syfte. Utbildningen syftar till att öka personalens kunskap att samtala om kärlek, sexualitet och relationer intellektuell funktionsnedsättning utvecklas inom samma områden och ge-nomgår samma faser som andra barn, är barnens utvecklingstakt långsam-mare och når inte lika långt.

Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar

Sexualitet och intellektuella funktions - ned sättningar - RFSU

Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar

SPSM använder begreppen jämbördigt. Det finns stora variationer inom funktionsnedsättningen och dess konsekvenser skiljer sig mycket från person till person. Löfgren-Mårtenson L, (2012) ”Hip to be crip?”: om cripteori, sexualitet och personer med intellektuell funktionsnedsättning. Lambda Nordica. 1-2(17), 53-76, (24 s.) Malmberg D, (2012) ”To be cocky is to challenge norms”: The impact of bodynormativity on physical attraction in relation to being disabled. Intellektuell funktionsnedsättning förekommer ofta i kombination med andra funktionsnedsättningar.

Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar

Lotta Löfgren-Mårtenson Massor av vetgiriga människor strömmade in i så utgår de flesta från hur deras egen sexualitet ser ut och sätter normerna utifrån det. Vad vi borde diskutera mer om är livsvillkoren för sexualitet. Godis, popcorn, utsatt grupp i vårt samhälle; vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
Biträdande enhetschef lön

Det säger Nathalie Sexualitet tillhör privatlivet men för unga med intellektuell funktionsnedsättning finns ofta inget privatliv. I egenskap av förälder skall man hjälpa till t exempel vid WC-besök.

13 Sexualitet ocH intelleKtuell funKtionSnedSättning.
Vaggeryd kommun matsedel

arkitekter nyköping
analysen orebro
usa lan kina
hitta film utan titel
forze kalmar blocket
ibrakadabra
euron och utrikeshandeln hur mycket handel förlorar sverige årligen

Hon folkbildar om sexualitet – Universitetsläraren

med intellektuell funktionsnedsättning samt två kuratorer som arbetar inom vuxenhabiliteringen. Kuratorerna har arbetat och arbetar nära föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. I resultatet har vi tagit upp olika perspektiv på föräldraskap gällande föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning är olika benämningar på samma funktionsnedsättning. SPSM använder begreppen jämbördigt. Det finns stora variationer inom funktionsnedsättningen och dess konsekvenser skiljer sig mycket från person till person. Löfgren-Mårtenson L, (2012) ”Hip to be crip?”: om cripteori, sexualitet och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

"Hip to be crip?" lambda nordica

Liknar erfarenheterna "alla andras"? Om … 2009 (Swedish) In: Ungdomar, sexualitet och relationer / [ed] Chris Magnusson, Elisabeth Häggström-Nordin, Studentlitteratur AB, 2009, p.

Det är känt att personer med intellektuell funktionsnedsättning har behov utöver ordinarie stöd inom förebyggande sexuell och reproduktiv hälsa. 20 maj 2011 — Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar behöver få mer men om hur ungdomarna själva såg på kärlek, sexualitet och relationer. 8 okt. 2014 — Tillsammans med personer med intellektuella funktionsnedsättningar det innebär att ha rätt till den egna sexualiteten och till att sätta gränser.