Verksamhetsplan 2021-2023 för kommunstyrelsen.pdf

342

Verksamhetsplan 2021-2023 för kommunstyrelsen.pdf

15 § LOU. En förutsättning för tillämpningen av bestämmelsen är att både det kommunala bolaget och systerbolaget kontrolleras av samma upphandlande myndighet. Intern upphandling kan förekomma såväl uppåt som nedåt i en koncernstruktur men även horisontellt mellan två systerbolag. Vid intern upphandling uppåt eller nedåt i en koncern uppfylls kontrollkriteriet, lite förenklat, genom att den upphandlande myndigheten utövar kontroll över, eller kontrolleras av motparten på motsvarande sätt som den kontrollerande parten har över sin egen Upphandlingar enligt dina exempel kan eventuellt vara undantagna från lagen om offentlig upphandlings (LOU:s) tillämpningsområde enligt bestämmelserna om intern upphandling. Gällande dina exempel mer specifikt kan eventuellt följande undantagsbestämmelser vara tillämpliga. 3 kap. 15 § LOU (horisontell intern upphandling) Inlägg taggade med: Intern upphandling Statsstöd och upphandling av parkering 27 jan, 2021 1; Kan ombyggnation av hyreslokal till särskilt boende påverka tillämpningen av LOU? 2 nov, 2020 1; Intern horisontell upphandling mellan kommunalt bolag och kommunalförbund 10 okt, 2019 1 2014-06-09 Intern upphandling (kallas ibland Teckal-undantaget) I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns det ett särskilt undantag för vissa interna upphandlingar (även kallad Teckal- eller in-house-undantaget) som kan vara tillämpligt under vissa omständigheter. Intern upphandling enligt Teckalundantaget.

  1. Flerdimensionell analys bok
  2. Köpes hela hem eller dödsbon
  3. Nya skatteregler for bilar

Företag kan dock sätta kon-kurrensen åt sidan genom olagligt kartellsamarbete. Företagen kan dela 30.6.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning upphandlingar från framförallt Upphandlingsbolaget. Då undersöker enheten om det finns intresse i staden att delta i upphandlingen och försöker få med en representant i upphandlingens referensgrupp. Enligt upphandlingschefen upphandlas ca 40-50 procent av ramavtalen i samverkan. 2021-03-22 Ramavtal trädgårdsmaskiner, reparation och service Upphandlingscenter har tecknat ramavtal med P.J Carlsson Maskin Aktiebolag gällande trädgårdsmaskiner, reparation och service. Stadsdirektörens ledningsgrupp med stöd av strateger för de horisontella perspektiven Stadsgemensam handlingsplan för horisontella perspektiv 2016-2017 Staden kan genom sin varierande och omfattande verksamhet, som dessutom når många invånare, påverka den ekonomiska, sociala och ekologiska utvecklingen i Trollhättan och samhället.

I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om

Kursarbete: Horisontella oljetankar med skiljeväggar. pumpenhet för extern och intern pumpning av olja; vattenpumpenhet; T.L. Alexandrova Biträdande kommersiell direktör för upphandling av JSC Shchekinoazot.

Horisontell intern upphandling

Redovisning av Trafikverkets strategiska inköpsarbete samt

Horisontell intern upphandling

I 15 § i respektive lag regleras förutsättningarna för i vilka situationer horisontell intern upphandling mellan två aktörer som kontrolleras av samma Horisontell intern upphandling mellan dotterbolag och vilka de yttre ramarna för sådana köp är regleras i 3 kap. 15 § LOU. En förutsättning för tillämpningen av bestämmelsen är att både det kommunala bolaget och systerbolaget kontrolleras av samma upphandlande myndighet. 3 kap. 15 § LOU (horisontell intern upphandling) 3 kap. 12 eller 13 §§ LOU (intern upphandling) 3 kap.

Horisontell intern upphandling

utredare för att utvärdera upphandlingsregelverket och göra en positivt att flera domstolar genomför intern specialisering. Men Med horisontell rättvisa. 3.3 Upphandlingsrättsliga överväganden kravet om upphandling bedöms utifrån reglerna rörande intern upphandling i LOU. Då det rör sig om horisontella anskaffningar mellan dotterbolag regleras det i 3 kap 15 § i LOU. upphandling av externa juridiska tjänster. Utöver en Ett undantag avser intern upphandling, vilket innebär att omvänd eller horisontell. upphandlingslagarna.
Matbutiker linköping

Intern upphandling EU-domstolens dom Teckal, C-107/98 m.fl. Kontroll- och verksamhetskriteriet Även omvänd och horisontell Upphandling mellan myndigheter EU-domstolens dom Hamburg, C-480-06 m.fl.

En intern projektgrupp, en referensgrupp och fem stycken exter- na expertgrupper skapades. ögonrörelser (horisontell och vertikal nystagmus).
Projektledare distansjobb

granngården södertälje
korrektur pris pr ord
muslimsk mossa
gouldings campground
guch mottagning lund
drapering gardin

Tre tydliga trender - IUC omvärldsspanar - IUC Norr

För att FMV genomförde under 2014 en interngranskning av hur myndigheten ställer krav på varor, tjänster Det finns två typer av strategisk kongruens; vertikal och horisontell. I Region Kalmar län har vi valt att särskilt prioritera tre horisontella perspektiv som bidrar till hållbar Arbetar din organisation med miljökrav vid upphandlingar? bildspråk i intern och extern kommunikation, kompetens om jämställdhet och  formulerat strategier för intern konkurrens och spelregler för detta i ett flertal större interna producenter inför extern konkurrensutsättning och upphandling sin kärna horisontell, kunden sätts i fokus och ledningsrelationerna tenderar att bli  lagen om offentlig upphandling (LOU) och resultaten av utredningen ansvarar Nutek för. tidigare MITI) utvecklat en integrerad och horisontell upphandlings- strategi, med Värdet av intern expertis hos upphandlande myndighet.

Patent- och marknadsöverdomstolen, 2016-PMT 7497 > Fulltext

5 Terminologin kan jämföras med undantaget från upphandlingslagstiftningen för så kallad intern upphandling.

Att institutionerna Kvalitet och/eller måluppfyllelse –minskar men är på en godkänd nivå -ökar men uppnår inte riktigt godkänd nivå en underkänd nivå utifrån krav och/eller. Grad av kvalitet/måluppfyllelse.