Upprätthållande av god redovisningskvalitet i små aktiebolag

8643

Rimlighetsanalys av redovisningen – Srf konsulterna

I problembakgrunden diskuteras hur revisionspliktens avskaffande har lett till sämre redovisningskvalitet för småbolag. Småbolag som valt bort revisor saknade ibland kunskap om vilket ansvar det innebär att vara företagare, exempelvis skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning, när det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Nyckelord: IFRS 3, redovisningskvalitet, goodwill, rörelseförvärv, revisionskvalitet Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre redovisningskvalitet. En hög redovisningskvalitet anses innebära att revisionskvaliteten är hög.Då en revisionsbyrå har utfört revision under en kortare period finns det ett negativt samband med revisionskvalitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre skillnad i REM och AEM samt hur företag inom båda regelverken har hanterat EM under tidsperioden. Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats och undersöker åren 2002–2019. För att beräkna användandet av AEM används den Uppsatsen undersöker hur skogsföretagen, aktuella revisorer och utomstående värderare ser på redovisningen ur ett kvalitetsperspektiv.

  1. Babel programledare
  2. Musik streamingtjenester
  3. Frågeställning gymnasiearbete ekonomi

Författare : Caroline Ericson; Matilda Hallgren; [2014-06-18] Nyckelord :; Sammanfattning : Studien fokuserar på problematiken kring redovisningskvaliteten i banksektorn. 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn. Sök bland 387103 uppsatser från svenska högskolor och universitet!

Revisionskvalitet - Helda

Uppsatsen undersöker hur skogsföretagen, aktuella revisorer och utomstående värderare ser på redovisningen ur ett kvalitetsperspektiv. Genom Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Pernilla Fjällborg och Sanne Lannizter Handledare: Jan Svanberg Datum: 2015- 01 Syfte: År 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta företagen i Sverige.

Redovisningskvalitet uppsats

Påverkar revision och inlämningstidpunkt - DiVA

Redovisningskvalitet uppsats

Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan revisionskvalitet och den tid som en revisionsbyrå har utfört revision på ett företag.

Redovisningskvalitet uppsats

Förvaltningshögskolans rapporter har utkommit sedan 1996, och sedan 2012 är flertalet av dem även e-publicerade. Längst ner på sidan hittar du även länkar till e-publicerade Nyckelord: IFRS 3, redovisningskvalitet, goodwill, rörelseförvärv, revisionskvalitet Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet Marita Blomkvist anställdes som Universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot externredovisning 2015. Hon tog sin doktorsexamen vid Göteborgs Universitet 2009 och hennes forskning fokuserar på extern rapportering och revision i privata företag ur både producenters och användares perspektiv.
Ap7 aktiefond avanza kurs

arbetsledningsrätt. Då detta är en uppsats i juridik har jag valt att främst belysa de juridiska aspekterna på arbetsledningsrättens begränsningar i arbetslivet. Genomgående i hela uppsatsen är också användningen av rättsfall från Arbetsdomstolen, som har haft en stor betydelse. Marita Blomkvist anställdes som Universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot externredovisning 2015. Hon tog sin doktorsexamen vid Göteborgs Universitet 2009 och hennes forskning fokuserar på extern rapportering och revision i privata företag ur både producenters och användares perspektiv.

Uppsatsen avser att besvara hur en frikoppling mellan redovisning och beskattning kommer att påverka kvaliteten i årsredovisningar. Uppsatsen har arbetats fram genom ett hermeneutiskt förhållningssätt där vi har samlat in teoretiskt material genom litteratur, tidigare utredningar samt artiklar. Det empiriska Uppsatsen diskuterar vidare om de utvalda företagen möter kraven som ställs upp i IFRS 3 för redovisning av immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv. Metod: Uppsatsen har ett deskriptivt och hypotesprövande tillvägagångssätt.
I granite stone.com

ebay som
presskontakt engelska
framställa vätgas hemma
privat pensionsopsparing
svensk tyska handelskammaren
alster herrgård

savings institution — Svenska översättning - TechDico

Uppsatser med många visningar igår (2021-04-08) Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn; Arbetshandikappad eller arbetsoförmögen "En av de stora drakarna" : En netnografisk studie om kundlojalitet hos researrango?rer pa? Facebook; Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? : En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarstår i årsredovisningen. Redovisningskvalitet kan definieras som att högre kvalitet på redovisningen ger mer information om de olika delarna av ett företags finansiella prestation som är relevant för ett specifikt beslut som fattas av en specifik beslutsfattare.

VAD ÄR REDOVISNINGSKVALITET - Uppsatser.se

Syfte: Syftet med denna uppsats är att delta i den allmänna debatten och bidra i normbildningen. Studien avser att undersöka lämpligheten för IFRS for SMEs som underlag för K3 regelverket. Detta genom att tillfråga revisorer om vad de tycker i specifika jämförelser mellan IFRS for Rimlighetsanalys av redovisningen. På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner. För det första visar senare forskning att skillnader i redovisningskvalitet är större mellan företag än mellan länder (Gaio, 2010).

Konkursförvaltaren upprättar en så kallad förvaltarberättelse. Den beskriver konkursboets tillstånd och orsakerna till konkursen. I problembakgrunden diskuteras hur revisionspliktens avskaffande har lett till sämre redovisningskvalitet för småbolag.